Adam, waar ben je? Deel 1

Als titel voor deze blogpost had ik eerst “A few good men” in gedachten. Maar toen dacht ik: “Wacht even! Er zijn ontzettend veel goeie mannen die op deze aardbodem rondlopen. Zij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor hun leven, handelingen en gezin.” Het lijkt soms alsof zij in de minderheid zijn als je hoort hoeveel  mannen er wel niet in de gevangenis zitten. Of als je kijkt hoe het staat met de vele vroege schoolverlaters die hun capaciteiten en talenten niet (kunnen) gebruiken door vaders die hun gezin verlaten. Mijn gedachten zijn bij de vele vrouwen en kinderen, die zijn omgekomen bij een ongeval als gevolg van roekeloos rijgedrag van mannen. Doordat negatief nieuws op een of andere manier altijd harder ‘schreeuwt’, lijken deze aantallen de mannen die wel een positieve stempel weten te drukken op de huidige maatschappij te overschaduwen.

Adam, waar ben je?

Waar is dit nu allemaal begonnen? De bedoeling was dat Adam zou fungeren als rolmodel voor mannelijkheid. Van generatie op generatie zouden mannen meekrijgen wat de bedoeling van hun bestaan is. Maar Adam durfde  geen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen daden, met als gevolg dat er een  verschuiving plaatsvond. Ik zal hier dieper op ingaan in deel 2 van deze blogpost. Adam wist wat zijn verantwoordelijkheid was in de Hof van Eden. En hij handelde ook daarnaar. Toen kwam Eva, en we weten hoe het verhaal gaat… Althans? Mannen en vrouwen hebben zo hun gedachten en meningen over de gebeurtenis in de Hof van Eden. Wist u dat Adam en Eva allebei verantwoordelijk zijn voor de zondeval? Als het ging om de verboden vrucht, zijn zowel Adam en Eva er niet in geslaagd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun denken en handelen. Eva werd verleid door de slang en Adam was bij haar toen dit gebeurde. Maar Adam zei geen woord. Hij liet het gewoon gebeuren. Op het moment dat God hen kwam bezoeken in de tuin voor hun dagelijkse avondwandeling, hielden Adam en Eva zich schuil.

 

Schuld

Toen Adam de vraag moest beantwoorden of hij al dan niet gegeten had van de verboden vrucht, wees hij naar Eva en beschuldigde hij haar. Adam nam geen verantwoordelijkheid voor zijn daden. En hij deed dit drie keer. Eerst toen Eva werd verleid, daarna bij het eten van de vrucht en een derde keer toen hij Eva beschuldigde voor de omstandigheden waarin hij zich bevond. Je zou kunnen zeggen dat hij misschien niet wist wat hij deed. Maar we zien duidelijk dat God aan Adam doorgaf wat zijn verantwoordelijkheid was toen hij werd geschapen. Adam werd in de tuin geplaatst om deze te cultiveren en te beschermen. We zullen over Eva’s verantwoordelijkheid praten in een andere post. Ik beloof het! Voor nu kijken we even naar ons eigen gedrag en verantwoordelijkheid als mannen. smile

 

Verantwoordelijkheid

Ok, laten we eens kijken naar een aantal van deze verantwoordelijkheden. Mannen zijn:

  • Initiatiefnemers: Een man maakt een plan en  bouwt een huis. Maar het is de vrouw die het tot een thuis maakt. Ditzelfde zie je bij het voortbrengen van kinderen. Het is  de man die met zijn zaad het proces initieert, en vervolgens voedt en koestert de vrouw de vrucht totdat de baby volledig is gevormd.
  • Voorzieners: Adam moest het land bewerken, zodat voorzieningen gemaakt konden worden. Dat is waarom mannen graag hard werken (althans, de meeste van ze smile).
  • Beschermers: Alles in een man werd gevormd om te beschermen. Zijn kracht, zijn energie en niet te vergeten… heel veel testosteron!
  • Vaders (Verzorgers): Volgens de Bijbel, worden vaders geacht hun kinderen op te voeden. Maar hoe vaak sturen we onze kinderen liever direct naar hun moeder als zij met een vraag komen? Nemen we voldoende tijd om onze kinderen te onderwijzen?
  • Rolmodellen: Een man leert zijn zoon hoe man te zijn en geeft zijn dochter een geweldig voorbeeld van hoe haar toekomstige echtgenoot haar zou moeten behandelen. Het is algemeen bekend dat de meerderheid van de jongens en meisjes die ontsporen, geen vaderfiguur hebben gehad tijdens het opgroeien.

Ben je het ermee eens dat mannen een grote verantwoordelijkheid hebben? Wij zullen het in een andere post hebben over de rol van vrouwen en moeders. Deze post is voor mannen. Heb je een  man in je leven? Misschien kun je hem dan aanmoedigen om dit te lezen.

 

Wat gebeurt er als mannen hun verantwoordelijkheid niet nemen?

Nou, kijk maar eens om je heen. Velen van ons komen uit gebroken gezinnen, hebben gebroken relaties en gebroken harten. Jongemannen hebben moeite om hun weg te vinden door het leven. Oudere mannen kijken terug op hun leven en wensen dat ze het veel beter hadden gedaan. Vrouwen weten niet hoe ze moeten worden behandeld en belanden in een gewelddadige relatie. Ik weet het, ik ben nu aan generaliseren.

Maar ik ben ervan overtuigd dat onze samenleving mannen nodig heeft, die opstaan ​​en hun plaats innemen. Iemand moet de verantwoordelijkheid nemen en zeggen: ‘Het stopt hier! Ik ben weliswaar niet opgevoed door mijn vader, maar ik zal niet toestaan ​​dat mijn kinderen opgroeien zonder te weten wat het betekent om een vader te hebben! Er was weliswaar niemand die mij kon leren een man te zijn, dus  zal ik het mezelf aanleren! ‘

Je hebt er niet voor gekozen om geboren te worden als man. Maar God deed dat en Hij heeft een speciaal plan met je leven. Wanneer jij de verantwoordelijkheid voor je leven en je gezin op je begint te nemen, zul je verandering zien in en om je heen. Ik zou zeggen, begin vandaag nog!

De Bijbel zegt in Psalm 126:6: “Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg; maar hij zal zeker terugkomen met gejuich, en zijn schoven dragen.” Met andere woorden, om te beginnen met iets goeds kost het je, maar uiteindelijk zal je veel voldoening en vreugde oogsten!

Send a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.