Alles mag

Freedom_boy_by_elteya
Freedom! | (© by Elteya)

Klinkt dat niet fantastisch… Om te weten dat er geen beperkingen of restricties zijn in het leven en dat alles is toegestaan? Maar hoe bereik je dit niveau van vrijheid? Bestaat er wel een dergelijke vrijheid? En hoe gebruiken we deze vrijheid? Is de vrijheid waar wij naar verlangen werkelijk zo bevrijdend als wij denken? Hoe hebben wij het voor elkaar gekregen om in bijna elke zin van deze paragraaf het woord ‘vrijheid’ te gebruiken? Smile

 

De ontwerper van vrijheid

Voordat wij deze vragen beantwoorden (we zullen het tenminste proberen), zullen we eerst kijken naar Degene die vrijheid gecreëerd heeft. Geloof het of niet, de Ontwerper van de hemel en aarde weet wat de ware betekenis is van vrijheid. Echt waar? Ja! Wacht, wat is dat? Hoor ik nu je gedachten abrupt tot stilstand komen? Heb je het over de God van de bijbel? Je blogpost gaat toch over vrijheid! Hoe past God in dit verhaal? Ga rustig zitten, ontspan en laten wij eens kijken naar hoe het allemaal begon.

 

Adam en Eva

Adam en Eva hadden alles wat ze zich maar konden wensen. God had voor hen een plaats gecreëerd waar ze plezier konden beleven. Je zou kunnen zeggen dat ze woonden in wat wij nu een villa noemen, van alle gemakken voorzien. Het was echter niet genoeg. Adam en Eva hebben hierdoor hun ‘doel gemist’. Dit is wat er bedoeld wordt met zonde. Toen mensen hun doel begonnen te missen, waren er richtlijnen nodig in de vorm van de Wet van Mozes. Maar zelfs toen heeft God nooit iemand gedwongen om de regels te gehoorzamen. Adam miste zijn doel en Jezus werd geboren om ons wederom de betekenis van echte vrijheid te laten zien. Helaas hebben Adam en Eva nooit echt hun volledige potentie in het leven bereikt.

 

Hoe zit het met de boom des levens?

God gaf Adam en Eva het geschenk van een vrije wil. Ik geloof dat de bedoeling van de boom des leven was, om hen keuzevrijheid te bieden. Als er verder geen andersoortige bomen stonden, viel er natuurlijk weinig te kiezen. Zo konden zij ervoor kiezen om God te vertrouwen en te geloven dat God weet wat ons het gelukkigst zal maken. Ze konden ervoor kiezen om te geloven dat God hun alleen het allerbeste zou geven. Hij wist wat de werkelijke betekenis was van vrijheid en hield niets voor hun achter, wat hun nog meer geluk en vrijheid zou kunnen geven. Adam en Eva zijn niet naar het beeld van een robot gemaakt, maar naar het beeld van God. Ze hadden alles wat ze nodig hadden in hen en om hen heen. Toch gaf God hen (en ons) het geschenk van keuzevrijheid.

 

Hoe zit het met de Wet van Mozes waar ik het net over had?

Jaren geleden werd ik uitgenodigd om te spreken voor een jeugdgroep van een kerk. De inspiratie voor mijn preek kwam uit 1 Corinthiërs 10:23: “Alles is toegestaan.’ Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend.” Ik begon ze te vertellen dat we vrij zijn om alles te doen wat we willen, zelfs al is het liegen, stelen, bedriegen of ergere dingen. Ik kon aan de uitdrukking op hun gezichten wel zien dat ze dachten: “Wat voor ketterij is dit nu weer!” Ik vroeg ze om mij te tonen waar in de Bijbel staat dat dit niet zo is. Sommigen riepen: ‘De Tien Geboden!’ Ik vroeg ze hun bijbel te openen en het mij voor te lezen. Ze begonnen te lezen: “Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.” Enzovoort, enzovoort. Je kunt alle geboden nalezen in Exodus 20:2-17.

Ik vertelde hen dat als God ons had willen beperken, Hij woorden als ‘mag niet’ of ‘moeten’ gebruikt zou hebben in plaats van ‘zult niet’. Maar dat deed Hij niet. Bovendien wordt ook in de originele Hebreeuwse tekst het werkwoord ‘zullen’ gebruikt. Gek genoeg, wordt er in de Joodse traditie niet gesproken over ‘geboden’, maar over ‘woorden’.  Het Hebreeuwse  “aserat-habdibrot” betekent letterlijk “de tien woorden”.

 

Omdat iedereen inmiddels wat van slag was geraakt door mijn uitleg,  gaf ik hen dit voorbeeld. Ik vertelde hen dat ik erg veel van mijn vrouw houd. Maar, ik ben een volwassene en dus onafhankelijk en vrij. Dat geeft mij het recht om te doen wat ik wil. Mijn vrouw kan mij niet tegenhouden, want ze is mijn moeder niet. Als ik er voor kies om 3.00 ’s ochtends thuis te komen, dan kan ik dat doen. Maar….ik zal het niet doen, want daarvoor hou ik teveel van haar.

 

Wat het werkelijk betekent om vrij te zijn

Wanneer je een liefhebbende relatie met God aangaat, dan zal je geen dingen doen die Hem pijn doen. Als God waardevol voor jou is, zal je dingen doen die God welgevallig zijn. Dit is Agape liefde en dit is hoe God het bedoeld heeft voor ons om te leven. Jezus is gekomen om ons te laten zien wat het betekent om uit liefde te handelen. Hij leerde ons dat we vanuit een onbaatzuchtige liefde voor elkaar  met elkaar om moesten gaan. Ware vrijheid begint met liefde. En ware vreugde ligt in het liefhebben van elkaar. De vraagt blijft: ‘Kunnen we alles doen wat wij willen?’

 

Ja, dat kunnen wij

De vragen die in onze gedachten zouden moeten blijven hangen voordat dat wij iets doen zijn: “Zijn mijn motieven puur? Zal dit pijn en schade in het leven van andere mensen brengen? Zal dit vreugde en blijdschap voortbrengen? Toon ik liefde aan anderen als ik dit doe? Veranderen mijn daden op een positieve manier de levens van mensen om mij heen? Inspireren mijn daden andere mensen, om ook in liefde te gaan wandelen?” Het heeft tijd nodig om te leren om onze focus,  op het werken aan  onze eigen vrijheid, te verleggen naar het werken aan de vrijheid voor alle mensen door middel van liefde. We kunnen starten op de plek waar we ons bevinden. Mensen verlangen naar liefde. Ben jij degene die begint met het verspreiden hiervan?

 

Nu jij

Ik begon met te zeggen dat je alles mag.

  • Is je kijk op vrijheid hierdoor veranderd?
  • Denk je ook dat ware vrijheid begint met het liefhebben van alle mensen, of juist niet?

Ik zou zeggen, neem eens de proef op de som. Probeer bijvoorbeeld deze week eens liefde te verspreiden. Geef iemand onverwachts een compliment of aandacht in verband met een verjaardag of het behalen van een mijlpaal. Je zult verbaasd zijn over de positieve uitwerking die dit zal hebben op je leven!

Of probeer minimaal 1 keer per dag te glimlachen naar mensen. Let op hoeveel dat aan vriendelijkheid terugbrengt in je leven. Wacht niet op je omgeving, start zelf het proces!

Veel succes en vrijheid toegewenst. Wij zijn benieuwd naar je ervaringen.