Zijn als Jezus Christus

 

Ik houd van uw Christus,maar ik houd niet van uw Christenen. Uw christenen zijn zo anders, in tegenstelling tot uw Christus.

Mahatma Gandhi

 

Stof tot nadenken

Het helpt om van tijd tot tijd onze wandel in Christus te evalueren. Zijn wij nog steeds op de ingeslagen weg waarop wij Jezus navolgen? Of bewandelen wij, bewust of onbewust, een persoonlijke (of collectieve) vorm van religie die we hebben bedacht of meegekregen? Wat voor gevoel gaat er door je heen, als je de uitspraak van Gandhi hierboven nog eens leest? Voel je je gekwetst, vernederd of bekritiseerd? Heeft het een gevoelige snaar geraakt? Herken je jezelf in dit citaat? Heb je ooit aan iemand (buiten je christelijke kringen om) gevraagd hoe je overkomt? En als je ooit deze vraag hebt gesteld, wat was hun antwoord?

De vraag die wij ons, zo vaak als wij maar kunnen, zouden moeten stellen is: “Ben ik als Jezus Christus?”

Opgroeien in Christus

Deze post is niet geschreven om een schuldgevoel bij je op te wekken. Integendeel! Soms hebben wij het nodig om even pas op de plaats te nemen en onze groei in Christus te evalueren. Gaan wij nog de goeie kant op? Wandelen wij werkelijk op de smalle weg? Is onze wandel in Christus afhankelijk van het doen en laten van anderen? Willen wij nog altijd proberen om anderen te veranderen? Wat is onze motivatie? Worden wij gedreven door liefde?

Wat maak je van het christendom?

Laten wij eens kijken naar enkele denkpatronen die misschien vast zijn komen te zitten tijdens onze groei in Christus. Zoals bekend, wordt ons gedrag  gevormd door ons denken. Daarom kijken wij in deze blogpost eerst naar de denkpatronen die door de jaren heen kunnen of zijn ontstaan.  Laten we ze één voor één doornemen en stel jezelf telkens de vraag of het ook voor jou geldt of niet.

 1.    Om een ​​bepaald niveau van respect te krijgen, moet ik iets belangrijks doen in de kerk.

Enkele gedachten die door je heen kunnen gaan zijn: “Ik moet gezien worden! Ik moet gerespecteerd worden! Ik ben belangrijk en ik heb mensen nodig om dit  te erkennen! “

2.    Ik moet de duivel bestraffen en binden als ik problemen ervaar in mijn leven.

Het gaat hier vooral om de aandacht die wij schenken aan hem. Satan is als een hond. Als je hem aandacht geeft zal hij steeds terugkomen. Wij geven hem de schuld voor alle problemen in ons leven. Je auto is kapot: het is de schuld van de duivel. Je man bij je weg: het is de schuld van de duivel (of erger, ‘hij is de duivel’). Mensen houden niet van je: het is de schuld van de duivel.

3.    Om een goede en sterke christen te worden, zal God mij datgene geven wat ik juist niet wil of nodig heb.

We hebben allemaal wel eens zo’n getuigenis gehoord. Die zendeling die dan het podium opstapt en verteld hoe hij van jongsaf aan al geroepen werd door God voor het zendingsveld. Maar God dan meteen duidelijk maakte dat hij overal wel naar toe wil gaan behalve naar China.  En ja hoor! Waar stuurt Hij je juist naartoe? Naar China! Als je dergelijke getuigenissen maar vaak genoeg hoort, is de neiging God te gaan wantrouwen en durf je zelf de keuze voor een partner niet meer met Hem te bespreken. Want als je niet uitkijkt geeft Hij juist een partner die je helemaal niet ziet zitten!

4.    Mijn omstandigheden moeten veranderen

Als ik met pensioen ga, dan heb ik mijn handen vrij en kan ik voor God werken; Als ik die vrouw/man heb, dan zal echt gelukkig zijn; Als ik die 100.000 euro’s heb, dan breekt het echte genieten pas aan; Als ik mijn eigen kerk/bediening heb, dan zal geweldig zijn.

5.    Mensen om me heen moeten veranderen

Ik ben niet degene die het probleem heeft. Ik ben een met bloed gekocht, Heilige Geest vervulde en met water gedoopt kind van de Allerhoogste God. Er is niets mis met mij. God is immers voor mij!

6. Ik ben afhankelijk van mijn voorganger of een ouderling. Als zij voor mij bidden, dan gaat het altijd goed.

God luistert altijd naar hen en zelden naar mij. Zij zijn gezalfd en ik niet.

Dit zijn enkele van de gedachtepatronen die we kunnen hebben als christenen, gelovigen of volgelingen van Jezus. Het maakt niet uit hoe wij onszelf noemen. Onze mentaliteit is veel belangrijker dan het etiket of de naam die we onszelf geven. Het zit in ons begrip van wat Jezus is komen doen hier op aarde. Leren wandelen zoals Hij deed hier op aarde, zou moeten voortvloeien uit dit besef. Liefde moet onze bron en motivatie zijn.

Als je wilt weten hoe je deze vastgeroeste denkpatronen kunt doorbreken, lees dan onze post: “Je kunt je leven veranderen.”

Op Jezus lijken

Wat is Jezus ons komen leren? Wat betekent het om te zijn zoals Christus? We richten ons voornamelijk op de dingen die hij deed. Hij liep op water, kalmeerde een storm, zette de Farizeeën op hun nummer door ze hun hypocrisie bloot te leggen, genas de zieken en voedde duizenden mensen. We proberen te zijn als Hem als het gaat om deze grote daden. Maar Jezus leerde iets wat van veel groter belang en betekenis is: de staat van ons hart! Niet voor niets was het thema van zijn eerste preek: ‘karakter’.

Uit alles wat Jezus ons leerde, kunnen we concluderen dat een gelovige of volgeling van Jezus iemand is die:

1. onvoorwaardelijk van mensen houdt,

2. anderen dient,

3. geleerd heeft om karakter te ontwikkelen (Galaten 5:22-23) en daar nog steeds mee bezig is,

4. wandelt in liefde, wijsheid en vergeving,

5. heeft geleerd om afhankelijk te zijn van God en niet van mensen,

6. de overwinning die Jezus op Golgotha heeft behaald omarmt,

7. heeft geleerd hoe je onderscheid maakt tussen negatieve en positieve emoties,

8. de verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar omstandigheden.

 
Aan Christus gelijk
 

Hoe ziet een succesvol christen eruit?

Succes of overwinning heeft niet direct iets te maken met het  op orde hebben van alles. Of dat elke situatie gunstig is en de mensen om ons heen het allemaal met ons eens zijn. In Gods ogen, is succesvol zijn gelijk aan de minste zijn van allemaal. Het gaat hier niet alleen om een actie. We kunnen proberen onszelf nederig te maken, maar uiteindelijk zullen de motieven van ons hart aan het licht komen. Het draait allemaal om het hart! Een succesvol christen is iemand die zich in de eerste plaats richt op het ontwikkelen van karakter. Talenten en roepingen komen sterker naar voren bij een persoon van karakter! Moraal van dit verhaal: Alles wat we doen zal gemotiveerd moeten worden door onvoorwaardelijke liefde!