Uitreiken naar de gemeenschap

Waar zijn we nou mee bezig?!

Wij zijn ruim twee en een halve maand netwerkmeetings aan het organiseren. De afgelopen week stelden wij elkaar gekscherend de vraag: ‘Waar zijn wij nou eigenlijk mee bezig?!’ De eerste weken was er namelijk sprake van een man of 12 die elke maandag aanwezig waren. Daarna werd de groep steeds kleiner en kleiner. Op zich waren wij hierop bedacht, dus kwam deze daling van het aantal deelnemers niet als een verassing. Wat nu over is, is een vurige kerngroep van vrouwen die uitreiken naar hun gemeenschap. De mannen…? Uhh, die zijn helaas ver te zoeken. Hoezo dan? Deze link leidt naar een blogpost, waarin Steven uitlegt hoe dit komt.

HGN Blog

In onze eerste blogpost hebben wij het al gehad over de impact die je in de Surinaamse samenleving kunt hebben ongeacht de grootte van de groep. Wij brengen Jezus naar de mensen. Dit is echt een totaal andere manier van doen voor veel van ons. Opgroeiende in de kerk hebben wij altijd geleerd dat wij mensen naar de kerk (het gebouw) moesten brengen. Veel van ons proberen dit al jaren. Maar de kerk brengen naar de mensen? Of beter gezegd, Jezus brengen naar de mensen?

Onze strategie is om mensen in nood te helpen. Voor degenen die meer willen weten over Jezus, is er een discipelschap training. Wij geven het daar waar ze zijn en oefenen geen druk op ze uit om een kerk te bezoeken. We laten het gewoon aan hunzelf over. Wij doen alleen wat Jezus van ons vraagt.

Hoe dan?

HGN Blog 1

Wij gaan even helemaal terug naar het begin. Wij zijn toen begonnen met een introductiefase van ongeveer 4 weken. Iedereen in de groep is toen gestimuleerd om een lijst van mensen te maken die zij goed kennen, buiten de kerkelijke setting om. De bedoeling hiervan was om deze mensen te benaderen via telefoon, mail of persoonlijk. Rekening houdend dat sommigen van hen zullen openstaan voor een gesprek en hulp en anderen weer niet. Uiteraard respecteren wij dit en laten degenen met rust die geen gesprek willen aangaan. Mensen vertrouwen elkaar niet meer, dus het kost tijd om dit te herwinnen. Een regel van ons is dat degenen, die bang zijn dat mensen erachter komen dat ze problemen hebben, anoniem blijven. Hun namen worden niet genoemd tijdens onze netwerkmeeting tenzij zij er bewust toestemming voor hebben gegeven. Elk teamlid helpt waar mogelijk. Als zij advies nodig heeft voor een specifieke situatie, proberen wij met elkaar haar zoveel mogelijk te helpen.

Uitspraak Nederlands 1Iedereen krijgt de ruimte om feedback te geven en advies te vragen. De vragen die tijdens zo’n avond zoal naar voren komen zijn: ‘Hoe heb je de afgelopen week ervaren? Was het mogelijk om een oplossing te bieden voor hun probleem? Is het mogelijk dat deze persoon professionele hulp nodig heeft?’

Er is ook ruimte om te praten over de eigen noden van de teamleden zelf. Daarnaast delen wij bemoedigende verzen uit de Bijbel met elkaar en bidden wij voor de mensen waar wij mee in aanraking zijn gekomen de afgelopen week. Ook wordt er onderling voor elkaar gebeden.

Oh ja, wij vergeten bijna te vermelden dat wij ook gezellig iets eten en drinken met elkaar!

Resultaten

Als kleine groep hebben wij al veel mensen bereikt. Langzaam maar zeker zien wij wat voor impact wij beginnen te krijgen. Problemen worden opgelost. Sommigen ontvangen genezing en weer anderen ontvangen datgene wat zij nodig hebben. Wij bidden lang niet altijd persoonlijk voor de mensen die wij tegenkomen. De meesten van ons bidden thuis voor een situatie of tijdens de netwerkmeetings. Weer anderen van het team durven het wel aan om samen met de persoon in gebed te gaan, zodra zij hebben vernomen wat zijn of haar nood is. Een ieder doet het op zijn eigen manier.

Uitspraak Nederlands 2Een van de dames gaf een man advies. Op zijn werk was de sfeer dusdanig verstoord, dat hij vreesde voor zijn leven. Hij werkt weken achtereen in het binnenland. Deze man volgde haar advies op en vroeg een gesprek aan met zijn supervisor. Deze loste het probleem op en dit veranderde de hele situatie. Door een veranderde setting op zijn werk kwam hij in contact met andere gelovige collega’s. Sinds kort komen zij nu in het binnenland op zondagen bij elkaar en bemoedigen en helpen zij elkaar. En dat vele kilometers bij ons vandaan!

Wat ook geweldig is om te constateren is dat elk van ons door deze activiteiten wordt gestimuleerd om de Bijbel nog meer te gaan lezen. Dit helpt onze geestelijk groei enorm.

En de Zondagdienst dan?

Wij houden nog steeds diensten op de Zondag. Dit doen we met name voor degenen die nog niet zo lang tot geloof zijn gekomen of nog jong in de geest zijn. Zij hebben deze meetings nog nodig.

Wij houden je op de hoogte van de voortgang hier! De citaten zijn van enkele vrouwen met wie wij op de maandag samenkomen!

Uitspraak Nederlands 3