Verdrukking

Geen fijn woord, verdrukking. Waar denk jij aan als je dat hoort? Tegenwerking, geen vrijheid van meningsuiting, niet meer vrij zijn, angst en zorgen, vervolging, martelingen, ondervragingen met felle lampen in duistere kamers na drie nachten waarin je niet hebt kunnen en mogen slapen? Of flauwe grappen van collega’s als je enthousiast iets vertelt over je geloof? En kan je ook verdrukt worden door positieve dingen zoals succes?

Matth. 13:22 Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft.

In elk geval heb je te maken met weerstand, want je wordt tegengewerkt. En omdat we te maken hebben met een geestelijke wereld om ons heen kan dat betekenen dat je op de goede weg bent en dat iemand je daar graag vanaf wil brengen. Lijden is niet meer je eigen wil doen, maar Gods wil doen. Dus ook leugens kunnen verdragen omdat je bij Hem hoort.

Maar ja, dat hoeft ons niet te deprimeren. In de Statenvertaling staat in Spr. 30:33 Want de drukking der melk brengt boter voort, en de drukking van den neus brengt bloed voort, en de drukking des toorns brengt twist voort. Dus maak je niet druk, gebruik geen geweld, maar laat je leiden in Zijn shalom.

Send a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.