Netwerken


Harvest Global Network

Elke week komt een groep (mannen en vrouwen) bij elkaar in een huiselijke setting, op kantoor of op een school. De groep bestaat uit maximaal 12 personen. Het kunnen er minder zijn. De groep richt zich op twee hoofddoelen:

1.    Elkaar helpen, bemoedigen en inspireren

Een ieder heeft zijn eigen race te volbrengen hier op aarde. Tijdens het proces van karaktervorming hier op aarde zijn wij elkaar tot steun door hulp te bieden op het gebied van gebed, een luisterend oor voor elkaar en/of advies geven. Het gaat er uiteindelijk om dat wij steeds meer op Jezus gaan lijken. Er is ook ruimte voor hulp bij persoonlijke problemen op bijvoorbeeld financieel, geestelijk of relationeel gebied.

2.    Discipelschaps plan

Naast de bovengenoemde doelstelling, ligt onze focus ook op het uitstrekken naar mensen om ons heen. Wij richten ons allemaal op onze persoonlijke netwerken en vormen een ‘virtuele’ groep om ons heen (familieleden, vrienden en collega’s). Je kunt beginnen met het opschrijven van 7 namen van mensen waar je een zegen voor zou kunnen zijn. Het kunnen er meer of minder zijn. Dit is afhankelijk van je mogelijkheden om contact te onderhouden. Een jaar lang probeer je intensief contact met hen te houden. Dit kan door met hen samen te komen in groepsverband. Je zult merken dat niet iedereen hier open voor staat. In zulke gevallen kun je ervoor kiezen om hen individueel te begeleiden. Dit kan telefonisch, via mail of door het maken van een uitstapje.

Tijdens de netwerkbijeenkomsten met je thuisbasis (de groep waar je onderdeel van uitmaakt), wordt de voortgang van de ‘virtuele’ groep gedeeld. Voor meer informatie over dit format, kunt je deze handleiding doornemen: Harvest Global Network.

 

 

Gideon Global Network

Dit format heeft dezelfde structuur als beschreven onder het kopje Harvest Global Network. Alleen komt er wekelijks een groep mannen bij elkaar.

In Nederland gebeurt dit al. Elke woensdag verzamelt zich een groep mannen en richten zij zich op de twee doelstellingen die staan beschreven onder Harvest Global Network, namelijk:

  1. Elkaar helpen, bemoedigen en inspireren en
  2. Het Discipelschaps Plan

Voor meer informatie over dit format, kunt u deze handleiding doornemen: Gideon Global Network.

 

The Woman I Am

The Woman I Am heeft ook dezelfde structuur als Harvest Global Network en Gideon Global Network. Een groep vrouwen komt bijeen om:

  1. Elkaar te helpen, bemoedigen en inspireren en om
  2. Te werken met het Discipelschaps Plan

Het netwerken met vrouwen buiten de kerkmuren is een wezenlijk onderdeel van The Woman I Am. Elke maand wordt er een activiteit georganiseerd, naast de wekelijkse ontmoetingen van de vrouwen. Deze activiteiten zijn speciaal voor hun familieleden, buren, collega’s en vriendinnen. Ze komen samen voor een brunch, een boekenclub of een picknick, om een ​​paar voorbeelden te noemen. Gedurende een heel jaar delen de vrouwen door middel van de activiteiten en het helpen waar nodig, de liefde van Jezus.

Voor meer informatie over dit format, kunt u deze handleiding doornemen: The Woman I Am.

This post is also available in: Engels